درخواست یک نمونه

آیا می خواهید نمونه ای از بطری های شراب یا شراب خود را بدست آورید؟ لطفا فرم زیر را پر کنید ، بطری (های) مورد نیاز خود را مشخص کنید.

همچنین می توانید از طریق qltglass@126.com/ + 86-15852141369 با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل ارسال کنید